دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی


تهیه کننده: مسعود محمدی
شماره دانشجویی :
کد گروه درس:

تاریخ انجام آزمایش: 22/8/93       تاریخ تحویل:29/8/93              پنج شنبه     ساعت:16:30 - 15(سکشن دوم)2:30


محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیام نور ایلامنام استاد : جناب آقای  مهندس  شیریمسئول آزمایشگاه : سرکار خانم دکتر قاسمیشماره آزمایش:4


عنوان آزمایش: تعیین مقدار آهن (II)مجهول توسط 1و10 فنانترولین به طریق طیف سنجی


هدف آزمایش: محاسبه غلظت نمونه آهن  مجهول به کمک قانون بیر لامبر

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی, تعیین مقدار آهن, II, مجهول توسط 1و10 فنانترولین به طریق طیف سنجی

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ | 9:0 | نویسنده : مسعود محمدی |

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

تهیه کننده: مسعود محمدی

شماره دانشجویی :

کد گروه درس:

تاریخ انجام آزمایش  01/8/93       تاریخ تحویل:8/8/93                   ساعت:16:30 - 15(سکشن دوم)2:30

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

 

نام استاد:جناب آقای  مهندس  شیری

مسئول آزمایشگاه: سرکار خانم دکتر قاسمی

شماره آزمایش:5


عنوان آزمایش: اندازه گیری سدیم به روش نمودار درجه بندی با دستگاه flame photo meter


هدف آزمایش: محاسبه غلظت نمونه Na  به کمک روش نمودار درجه بندی با دستگاه flame photo meter


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی, اندازه گیری سدیم به روش نمودار درجه بندی با دستگاه

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ | 8:56 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی


تهیه کننده: مسعود محمدی
شماره دانشجویی :
کد گروه درس:

تاریخ انجام آزمایش:29/8/93       تاریخ تحویل:    06/9/93              پنج شنبه     ساعت:16:30 - 15(سکشن دوم)2:30


محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیام نور ایلامنام استاد : جناب آقای  مهندس  شیریمسئول آزمایشگاه : سرکار خانم دکتر قاسمیشماره آزمایش:4


عنوان آزمایش: تجزیه طیف نورسنجی مخلوط پتاسیم پرمنگنات و پتاسیم دی کرومات


هدف آزمایش: محاسبه غلظت نمونه پتاسیم پرمنگنات و پتاسیم دی کرومات در مخلوط آنها  به کمک تجزیه طیف نورسنجی

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: تجزیه طیف نورسنجی مخلوط پتاسیم پرمنگنات و پتاسیم د

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ | 8:56 | نویسنده : مسعود محمدی |

دانشگاه پیامنور استان ایلام

 

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

 

تهیه کننده: مسعود محمدی

 

شماره دانشجویی :


تاریخ انجام آزمایش: 08/8/93       تاریخ تحویل:22/8/93              پنج شنبه     ساعت:16:30 - 15(سکشن دوم)2:30
محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیام نور ایلام


نام استاد : جناب آقای  مهندس  شیری

مسئول آزمایشگاه : سرکار خانم دکتر قاسمی

شماره آزمایش:3
عنوان آزمایش: بررسی قانون بیر لامبر
هدف آزمایش: محاسبه غلظت نمونه مجهول به کمک قانون بیر لامبر

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی, بررسی قانون بیر لامبر

تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ | 8:55 | نویسنده : مسعود محمدی |
توجه* این روش به زبان عامیانه بیان شده و  صحت معادله ای ندارد (یعنی به زبان ساده آموزشی بیان شده و بصورت ریاضی و معادله ای نمی باشد و راه حل درست تبدیل همین روش به معادله ای(EQUATION) می باشد و باید بصورت معادله نوشته شود که بنا بر نبود این امکانات در وبسایت بلاگفا نتوانسنتیم آنرا برای شما تهیه کنیم   توجه*

سلام دوستان با توجه به درخواست های شما برای ارائه روش اندازه گیری گرم مس موجود در محلول سولفات مس به طریق رنگ سنجی میخوام اول این نکته رو یاد آوری کنم محلولی که ما اول آزمایش تهیه کردیم اصلا هدفش چی بود؟

هدف اون تهیه محلول جهت بدست آوردن یک محلول استاندارد مس بود که یک میلی لیتر آن دارای یک میلی گرم مس است. یعنی اینکه در هر میلی لیتر از اون یک هزارم گرم مس (II) وجود خواهد داشت.

این یعنی اینکه ما میتونیم با یه رابطه ساده  M1V1=M2V2 مقدار مسمونو بدست بیاریم توی هر حجمی که بخوایم.

اما باز هم دوستانی که از طریق ایمیل بهشون گفتم مضمون کلامشون این بود که ثابت کن این حرفو!!!!!!!!

خب دوستان بنده حرفی ندارم و به ربطه زیر ارجاعتون میدم:

جرم مولی ×  مولاریته × لیتر محلول  =گرم مورد نیاز

0.1964= 0/05 × CM × 249/6856

CM= 0.015482121460553698681970107838809=  

  گرد میکنیم       CM0/0154

رنگ محلول مجهول بین رنگ محلول شماره 1 و محلول شماره 2 بود،پس با عمل میانگین گیری از حجم محلول شماره 1 و محلول شماره 2 یعنی:

   میلی لیتر محلول (مس سولفات 5 آبه)0.75

نتیجه:حجم محلول مجهول  (0/75)میلی لیتر بدست آمد.

خب حالا

برای تعیین مقدار مس موجود در نمونه از روش زیر استفاده میکنیم:

جرم مولی کل نمونه سولفات مس 5 آبه برابر با 249/6856 بود و جرم مولی  کل مس برابر با  63.546 است. یعنی سهم درصدی مس برابر با 25.450406431127786304055980801456

می باشد، آنرا گرد می کنیم و به صورت 25.45 در می آید.

در اینجا ابتدا جرم کل نمونه سولفات مس 5آبه را در 0/75میلی لیتر محلول را بدست می آوریم.

که طبق فرمول زیر داریم:

      CM برابر با c بر روی M                                                                                                                                           

    که CM در اینجا مولاریته و Mجرم مولکولی(جرم مولی) ، C غلظت معمولی می باشد.

از طرفی،C =  می باشد پس داریم: CM =g/v که با یک رابطه ساده دور در دور و نزدیک در نزدیک خواهیم داشت، CM =g/v/M/1   یا به عبارتی :

CM g/M.Vو چون در اینجا گرم مورد نظر مجهول است خواهیم داشت:

gr?=CM.M.V و با یک جای گذاری ساده داریم:

0/75تقسیم بر1000 × gr (CuSO4. 5 H2O)0.00288386868=gr?= 0/0154 × 249/6856  ×  

از طرفی جرم مس تنها 25.450% از جرم کل سولفات مس 5 آبه را تشکیل می دهد پس داریم:

.00288 × 25.450% = 0.00073296gr Cu

پس در نمونه مجهول 0.00073296گرم  عنصر مس وجود دارد.

اما هنگام تهیه ی محلول قصد ما وجود 1میلی گرم در هر میلی لیتر  محلول بود.و طبق انتظار ما -0.0065796  گرم از مس در روابط کم خواهد آمد تا به انتظاری که برای 75% از یک میلی لیتر محلول بود که باید  معادل با 0.00075گرم مس می شد که این خطا را در عدم رند کردن داده ها میتوان توجیه کرد بصورتی که اگر مقدار جرم مولی را که قبلا249.6856 گرفتیم و بجای آن 249.68در نظر می گرفتیم مولاریته محلول 0/0157  می شد و در مجموع گرم مس 000749757/0 می شد که به رقم مورد نظر ما  نزدیک تر میشد.که همون 0/00075 گرم هست.

ضمنا توی کتاب جناب آقای مهندس شیری  که باعنوان محلول و محلول سازی منتشر شده توضیحات خوبی در مورد محلول سازی گفته شده و خیلی به همه کمک میکنه.بگیریدش و استفاده کنید.( این مسئله رو میشه با استناد به روش های محاسباتی کتاب ایشون حل کرد(اما خود این مسئله نیومده تو این کتاب  یعنی باید شیمی محلول سازی رو بفهمید بعد برید سرا؛ این مسئله.چون تبدیل باید انجام بشه و درصد هارو در نظر بگیرید)

امیدوارم بعد یک هفته جرو بحث سر یه موضوع ساده شیمی تجزیه 1 اون هم سر آزمایش شیمی تجزیه دستگاهی!!!! یعنی دوتا درس بالاتر!!!!!!!!!!!(خدا میدونه این وسط تجزیه 1 چطوری پاس شده با امتحانات پیام نور)

CM


برچسب‌ها: روش اندازه گیری رم مس موجود در محلول سولفات مس به

تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان ۱۳۹۳ | 19:17 | نویسنده : مسعود محمدی |

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

تهیه کننده: مسعود محمدی

شماره دانشجویی :

کد گروه درس:

تاریخ انجام آزمایش  01/8/93       تاریخ تحویل:8/8/93                   ساعت:16:30 - 15(سکشن دوم)2:30

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

 

نام استاد:جناب آقای  مهندس  شیری

مسئول آزمایشگاه: سرکار خانم دکتر قاسمی

شماره آزمایش:2

هدف آزمایش: تعیین مقدار مس در محلول سولفات مس به طریق رنگ سنجی

مواد مورد نیاز: سولفات مس(II)خالص،اسیدسولفوریک غلیظ، آب مقطر، محلول آمونیاک2مولار

تعداد صفحات گزارش کار : سر جمع 6 صفحه

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی, تعیین مقدار مس در محلول سولفات مس به طریق رنگ سنجی

تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان ۱۳۹۳ | 17:30 | نویسنده : مسعود محمدی |

دانشگاه پیامنور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهی

تهیه کننده: مسعود محمدی

کد گروه درس:

تاریخ انجام آزمایش  23/7/93                          ساعت:153-16:30(سکشن دوم)2:30

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

نام استاد:جناب آقای  مهندس  شیری

مسئول آزمایشگاه: سرکار خانم دکتر قاسمی

شماره آزمایش:1

عنوان: معرفی و بررسی ساختار دستگاه اسپکتوفتومتر + اندازه گیری غلظت آهن موجود در نمونه مجهول توسط دستگاه اسپکتروسکوپی

هدف آزمایش : بررسی ساختار و نحوه کار با اسپکتوفتومتر+اندازه گیری غلظت آهن موجود در نمونه مجهول توسط دستگاه اسپکتروسکوپیدانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه دستگاهیاسپکتو فتومتری, تعیین غلظت آهن مجهول در نمونه آب

تاريخ : جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ | 10:39 | نویسنده : مسعود محمدی |

بسـم تعالی

محلول  سازی در آزمایشگاه.

با سلام  خدمت دانشجویان و دانش پژوهان  عزیز و علاقه مندان به علم شیمی،بنا به در خواست شما عزیزان و همچنین   اهمیت محلول سازی در  آزمایشگاه ها  خصوصا آزمایشگاه های شیمی  و ضعف اکثر  دانشجویان و حتی فارغ التحصیلان دوره های مختلف   در این زمینه ،که تا حدود بسیار زیادی پایه و بنای  آزمایشات  شیمی   خصوصأ    آزمایشات دوره کارشناسی  ازجمله  آزمایشات شیمی معدنی ،آلی و بیشتر  شیمی تجزیه  می باشد.لازم دیدیم که برای  آموزش بهتر و راحت تر این مطالب به شما عزیزران گامی نو برداریم.

با تشکر:وبلاگ شیمی دانشگاه پیام نور  استان ایلام- واحد مرکزی.

دانلود فایل pdf (لطفا کلکیک کنید)

دانلود فایل word (لطفا کلکیک کنید)


برچسب‌ها: محلول سازی در آزمایشگاه

تاريخ : چهارشنبه دوم مهر ۱۳۹۳ | 16:18 | نویسنده : مسعود محمدی |
Title Page
Not all lab reports have title pages, but if your instructor wants one, it would be a single page that states:The title of the experiment.
Your name and the names of any lab partners.
Your instructor's name.
The date the lab was performed or the date the report was submitted.
Title
The title says what you did. It should be brief (aim for ten words or less) and describe the main point of the experiment or investigation. An example of a title would be: "Effects of Ultraviolet Light on Borax Crystal Growth Rate". If you can, begin your title using a keyword rather than an article like 'The' or 'A'.
Introduction / Purpose
Usually the Introduction is one paragraph that explains the objectives or purpose of the lab. In one sentence, state the hypothesis. Sometimes an introduction may contain background information, briefly summarize how the experiment was performed, state the findings of the experiment, and list the conclusions of the investigation. Even if you don't write a whole introduction, you need to state the purpose of the experiment, or why you did it. This would be where you state your hypothesis.
Materials
List everything needed to complete your experiment.
Methods
Describe the steps you completed during your investigation. This is your procedure. Be sufficiently detailed that anyone could read this section and duplicate your experiment. Write it as if you were giving direction for someone else to do the lab. It may be helpful to provide a Figure to diagram your experimental setup.
Data
Numerical data obtained from your procedure usually is presented as a table. Data encompasses what you recorded when you conducted the experiment. It's just the facts, not any interpretation of what they mean.
Results
Describe in words what the data means. Sometimes the Results section is combined with the Discussion (Results & Discussion).
Discussion or Analysis
The Data section contains numbers. The Analysis section contains any calculations you made based on those numbers. This is where you interpret the data and determine whether or not a hypothesis was accepted. This is also where you would discuss any mistakes you might have made while conducting the investigation. You may wish to describe ways the study might have been improved.
Conclusions
Most of the time the conclusion is a single paragraph that sums up what happened in the experiment, whether your hypothesis was accepted or rejected, and what this means.
Figures & Graphs
Graphs and figures must both be labeled with a descriptive title. Label the axes on a graph, being sure to include units of measurement. The independent variable is on the X-axis. The dependent variable (the one you are measuring) is on the Y-axis. Be sure to refer to figures and graphs in the text of your report. The first figure is Figure 1, the second figure is Figure 2, etc.
References

If your research was based on someone else's work or if you cited facts that require documentation, then you should list these references


برچسب‌ها: How to Write a Lab Report

تاريخ : یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳ | 20:9 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی(II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام.

 

عنوان آزمایش : تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات 

هدف آزمایش : آشنایی با نحوه تشکیل کمپلکس ها از طریق تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات به وسیله آمونیاکی  کردن محلول کربنات آمونیوم و افزایش آن به محلول نیترات کبالت (II)،اکسید کردن آن با آب اکسیژنه30%.

 

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی معدنی2, تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت, III, نیترات

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳ | 13:16 | نویسنده : مسعود محمدی |
مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه(II)

این مجموعه شامل آزمایشهای :

1. تیتراسیون PH- سنجی اسید ضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی

2. تیتراسیون PH- سنجی اسید قوی- باز قوی

3. تیتراسیون phمتری اسد3 ظرفیتی با باز قوی
4. تیتراسیون هدایت سنجی اسید ضعیف با باز ضعیف و تعیین ثابت اسیدی

5. تیتراسیون هدایت سنجی اسید ضعیف و باز قوی

6. تیتراسیون هدایت سنجی اسید قوی و باز قوی

میباشد.

دانلود این مجموعه(لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳ | 13:11 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام


عنوان آزمایش: تیتراسیون هدایت سنجی اسیدقوی با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

هدف آزمایش: آشنایی با رسانایی سنجی،رسانایی و رسانایی ویژه، کاربرد تیتراسیونهای رسانایی سنجی و رسم منحنی تغییرات  هدایت اسید قوی با باز قوی ،و درنهایت تعیین غلظت مجهول اسید.


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 2, تیتراسیون هدایت سنجی اسیدقوی با باز قوی و تعیین ثا

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳ | 13:1 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون PH- سنجی اسید قوی- باز قوی

هدف آزمایش:بررسی تغییرات PH بر حسب حجم باز قوی ،رسم منحنی  تغییرات و تعیین غلظتمجهول اسید.دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 2, تیتراسیون PH, سنجی اسید قوی, باز قوی

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳ | 12:59 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون PH- متری اسید 3 ظرفیتی با باز قوی

هدف آزمایش:بررسی تغییرات PH بر حسب حجم باز قوی ،رسم منحنی  تغییرات و تعیین غلظتمجهول اسید.دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 2, تیتراسیون PH, متری اسید 3 ظرفیتی با باز قوی

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳ | 12:58 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون PH- سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

هدف آزمایش: رسم منحنی تغییرات PH اسید ضعیف با باز قوی ، تعیین غلظت اسید و محاسبه ثابت تفکیک اسیدی.

 

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 2, تیتراسیون PH, سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳ | 12:55 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون هدایت سنجی اسیدضعیف با باز قوی و تعیین ثابت اسیدی.

هدف آزمایش: آشنایی با رسانایی سنجی،رسانایی و رسانایی ویژه، کاربرد تیتراسیونهای رسانایی سنجی و رسم منحنی تغییرات  هدایت اسید ضعیف با باز قوی ،و درنهایت تعیین غلظت مجهول اسید.

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی تجزیه 2, تیتراسیون هدایت سنجی اسید ضعیف با باز قوی و تعیین

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳ | 12:51 | نویسنده : مسعود محمدی |
مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه1


این مجموعه شامل آزمایشهای :

1.اندازه گیری کربنات و بی کربنات در یک محلول

2.تیتراسیون اسید و باز ،تهیه و استاندارد کردن 0.1N NaO

3.تیتراسیون اسید وباز تعیین مقدار سدیم کربنات و سدیم بی کربنات در مجاورت هم

4.تیتراسیون رسوبی


میباشد.

دانلود این مجموعه(لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه1

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 19:11 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش:تیتراسیون اسید- باز

هدف آزمایش : تیتراسیون اسید و باز ،تهیه و استاندارد کردن        0.1N NaOHدانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه1, تیتراسیون اسید, باز

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 19:2 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش: تیتراسیون اسید- باز

هدف آزمایش: اندازه گیری کربنات و بی کربنات در یک محلول


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه1, تیتراسیون اسید, باز

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 19:0 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی تجزیه (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

نام آزمایش :                                                                                                             

تیتراسیون اسید وباز تعیین مقدار سدیم کربنات و سدیم بی کربنات در مجاورت هم

 

هدف آزمایش:

    تعیین مقدار سود و سدیم کربنات در حضور محلول هیدرو کلریک اسید

دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه1, تیتراسیون اسید وباز تعیین مقدار سدیم کربنات و سدیم

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:59 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش :آسپرین

هدف آزمایش : تهیه آسپرین.
دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی آلی 2, تهیه آسپرین

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:47 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش :تهيه دي بنزال استون

هدف آزمایش : آشنايي با تهيه دي بنزال استوندانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی آلی 2, تهيه دي بنزال استون

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:43 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه استو فنون اکسیم.

هدف آزمایش :بررسی و تهیه استو فنون اکسیم.دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: تهیه استو فنون اکسیم

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:42 | نویسنده : مسعود محمدی |
دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی آلی (II)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش :پاک کننده ها(صابون)

هدف آزمایش : تهیه صابون و بررسی آن.دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار شیمی آلی 2, صابون

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:41 | نویسنده : مسعود محمدی |
مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی (II)این مجموعه شامل آزمایشهای :

1. اکسایش

2.  تهیه استو فنون اکسیم.

3.تهيه دي بنزال استون

4.ایزومری شدن مالئیک اسید به فوماریک اسید.

5. صابون

6.آسپرینمیباشد.

دانلود این مجموعه(لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 2

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:38 | نویسنده : مسعود محمدی |
مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی (I)


این مجموعه شامل آزمایشهای :

1.تهیه بوریک اسید

2.تهیه نمک مضاعف
3.تهیه رنگدانه زرد کروم(PbCrO4)
4.تهیه زاج

میباشد.دانلود این مجموعه(لطفا کلیک کنید)


برچسب‌ها: مجموعه گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی, I

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:34 | نویسنده : مسعود محمدی |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه بوریک اسید

هدف آزمایش : هدف از انجام اين آزمايش تهيه اسيد بوريک از بوراکس می باشد. ابتدا بوراکس را در آب گرم حل کرده و در مرحله بعد عمل خنثی سازی را با استفاده از اسيد کلريدريک انجام می دهيم.

 


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1, تهیه بوریک اسید

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:27 | نویسنده : مسعود محمدی |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه نمک مضاعف

هدف آزمایش : هدف از انجام این آزمایش تهیه نمک مضاعف سولفات آمونیم مس(II) و نمک مضاعف سولفات آمونیم نیکل(II) و کمپلکس تترا آمین مس(II) و مقایسه پاره ای از خواص نمک ساده، نمک مضاعف و نمک کمپلکس و همچنین تهیه زاج های کروم، آلومینیوم و آهن با استفاده از واکنشگر های  لازم و بررسی رشد بلوری آن ها می باشد


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1, تهیه نمک مضاعف

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:25 | نویسنده : مسعود محمدی |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه رنگدانه  زرد کروم(PbCrO4)

هدف آزمایش : هدف از انجام این آزمایش تهیه : تهیه رنگدانه  زرد کروم(PbCrO4)

 
دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1, تهیه رنگدانه زرد کروم, PbCrO4

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:23 | نویسنده : مسعود محمدی |

دانشگاه پیام نور استان ایلام

گزارش کار شیمی معدنی (I)

محل انجام آزمایش:آزمایشگاه گروه شیمی دانشگاه پیامنور ایلام

عنوان آزمایش : تهیه زاج

هدف آزمایش : هدف از انجام اين آزمايش تهيه زاج با استفاده از واکنشگرهای  لازم و بررسی رشد بلوری آنها می باشد


دانلود این گزارش کار(کلیک کنید)


برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی معدنی 1, تهیه زاج

تاريخ : جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ | 18:20 | نویسنده : مسعود محمدی |